Grupa WTP Biogas Service

To partnerzy naukowo-przemysłowi oferujący pakiet usług i rozwiązań technologicznych obejmujących przyspieszoną utylizację osadów ściekowych. Grupa WTP powstała w oparciu o technologię oraz doświadczenie zdobyte w ramach realizacji projektu „MethaPrep” finansowanego z programu Gekon NCBiR i NFOŚ. Partnerami grupy WTP jest Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, firma RDLS Sp. z o.o. oraz firma Ecokube Sp. z o.o.

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz firmę RDLS Sp. z o.o. reprezentują mikrobiolodzy specjalizujący się w procesie produkcji biogazu oraz monitorowaniu zmian aktywności i struktury zespołów mikroorganizmów.

Przedstawiciele Ecokube Sp. z o.o. to praktycy z branży budowy i eksploatacji oczyszczalni ścieków, w tym wydzielonych komór fermentacyjnych oraz infrastruktury towarzyszącej (np. silników do kogeneracji)

Biogaz w oczyszczalniach ścieków

Zagospodarowanie osadów ściekowych jest jednym z kluczowych problemów ekologicznych oraz ekonomicznych oczyszczalni ścieków. Jednym ze sposobów stabilizacji osadów ściekowych jest proces fermentacji metanowej, prowadzący do produkcji biogazu bogatego w CH4. Proces „metanizacji” odpadów przyczynia się nie tylko do zmniejszenia objętości

Kogeneracja w WKF

Wydzielone komory fermentacyjne to szczelnie zamknięte zbiorniki przemysłowe, które służą do mikrobiologicznego rozkładu substancji organicznych zawartych w osadach ściekowych na drodze fermentacji metanowej. Typowe komory fermentacyjne posiadają płaskie dno, górną część stożkową oraz środkową cylindryczną. Ich rozmiary oraz rozwiązania techniczne

Oferowane usługi

Oferujemy kompleksowe podejście do procesu produkcji biogazu z osadów ściekowych. Prowadzimy optymalizację parametrów procesowych w już działających komorach fermentacyjnych. Usprawniamy biologię procesu jak również rozwiązania techniczne (np. sposób mieszania, ko-generacja energii). Dla oczyszczalni nieposiadających komór fermentacyjnych prowadzimy badania biogazodochodowości i

Nasz zespół

Dr hab. Łukasz Drewniak fotografia

Dr hab. Łukasz Drewniak

RDLS/UW

Koordynator prac B+R w Grupie WTP. Prezes zarządu spółki RDLS Sp. z o.o., adiunkt na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Biotechnolog środowiskowy specjalizujący się w opracowywaniu „szczepionek mikroorganizmów” oraz optymalizacji bioprocesowej i powiększaniu skali eksperymentów.

Mgr Krzysztof Poszytek fotografia

Mgr Krzysztof Poszytek

RDLS/UW

Ekspert ds. fermentacji osadów ściekowych. Doktorant w Pracowni Analiz Skażeń Środowiska Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w badaniach fizjologicznych i genetycznych mikroorganizmów zaangażowanych w proces fermentacji metanowej. Współautor technologii DigestPrep i LipoPrep.

Mgr Olga Stępkowska fotografia

Mgr Olga Stępkowska

RDLS/UW

Kierownik Laboratorium Analitycznego Grupy WTP. Odpowiedzialna za analizę parametrów fizyczno-chemicznych substratów wykorzystywanych do produkcji biogazu, cieczy i osadów pozostałych po procesie fermentacji, wykonywanie badań biogazodochodowości, doboru ko-substratów, biopreparatów i suplementów fermentacji metanowej.

Mgr Martyna Wojcieszak fotografia

Mgr Martyna Wojcieszak

RDLS/UW

Ekspert ds. biopreparatów i suplementów. Doktorantka w Pracowni Analiz Skażeń Środowiska Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w badaniach struktury zespołu mikroorganizmów zaangażowanych w proces fermentacji metanowej. Współautor technologii HalloPrep i DigestPrep.

Partnerzy grupy

Liderem Grupy jest firma RDLS Sp. z o.o., która jest odpowiedzialna za nadzorowanie prac badawczych i wdrożeniowych. Uniwersytet Warszawski jest partnerem merytorycznym, wspierających badania laboratoryjne. Firma Ecokube Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za wdrożenia i pozyskiwanie funduszy.