„Metody zwiększania wydajności pracy komór fermentacyjnych”

podsumowujące projekt MethaPrep

„Opracowanie biotechnologii przyspieszonej utylizacji osadów ściekowych oraz konstrukcja mobilnej komory fermentacyjnej”

realizowany w ramach projektu GEKON II finansowany przez NCBiR oraz NFOŚ

ORGANIZATOR:

Konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego wchodzą partnerzy realizujący projekt MethaPrep: (i) firma RDLS Sp. z o.o. (spin – off Uniwersytetu Warszawskiego), (ii) Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski, (iii) firma Ecokube Sp. z o.o.

Partnerem technicznym odpowiedzialnym za realizację sympozjum jest firma Polinvest Sp. z o.o.

Cel:

Celem sympozjum jest prezentacja wyników projektu oraz wymiana doświadczeń między naukowcami a osobami, które na co dzień zajmują się procesami technologicznymi w oczyszczalni ścieków.  Wydarzenie jest skierowane zarówno do osób pracujących w oczyszczalniach ścieków posiadających komory fermentacyjne, jak i tych, które dopiero planują tego typu inwestycję.

Data:

14.09.2017 r. od 9:30 do 16:00

Miejsce:

Sala Rady Wydziału, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Miecznikowa 1, Kampus Ochota)

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy