Partnerzy grup WTP są zaangażowani w realizację projektów badawczo-rozwojowych dotyczących procesu fermentacji metanowej oraz prowadzą prace wdrożeniowe w sektorze oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych.

Projekty badawcze dotyczące procesu fermentacji metanowej:

Projekt „Biomethane” finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych NCBiR (2012-2016)

Tytuł projektu: „Optymalizacja pracy dwustopniowego reaktora do wytwarzania wysokometanowego biogazu – opracowanie biostarterów i biomarkerów fermentacji metanowej”.

Partnerzy: Uniwersytet Warszawski (Lider), Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Projekt  „MethaPrep” finansowany w ramach programu Gekon NCBiR oraz NFOŚiGW (2015-2017)

Tytuł projektu: „Opracowanie biotechnologii przyspieszonej utylizacji surowych osadów ściekowych oraz konstrukcja mobilnej komory fermentacyjnej”.

Partnerzy: RDLS (Lider), Uniwersytet Warszawski, Ecokube

Wdrożenia w sektorze oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych:

W ramach działalności firmy Ecokube zostały zrealizowane inwestycje budowy wydzielonych komór fermentacyjnych oraz dostarczenia i uruchomienia silników do kogeneracji. Poniżej przedstawiono zdjęcia kilku inwestycji, w których firma Ecokube była jednym z partnerów projektujących/wykonujących instalacje do kogeneracji dla oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia Iława

Moc elektryczna 253 KW

Moc cieplna 323 kW

Oczyszczalnia Chorzów-Klimzowiec

Moc elektryczna 3 x 365 kW

Moc cieplna 3 x 465 kW

Oczyszczalnia Bolesławiec

Moc elektryczna 2 x 104 kW

Moc cieplna 2 x 135 kW

Oczyszczalnia Racibórz

Moc elektryczna 190 KW

Moc cieplna 244 kW

Oczyszczalnia Jastrzębie-Zdrój

Moc elektryczna 2 x 190 kW

Moc cieplna 2 x 231 kW