• Projekty, koncepcje, programy funkcjonalno – użytkowe
  • doradztwo i opracowanie projektu
  • wykonanie dokumentacji technicznej
  • oceny stanu technicznego instalacji i obiektów
  • projekty zamienne i inne opracowania inżynierskie
 • Modernizacje, budowa, optymalizacja
  • wykonanie prac instalacyjnych
  • wykonanie montażu i rozruchu instalacji
 • Dobór urządzeń i dostawa urządzeń:
  •  jednostki ko-generacyjne (biogaz i gaz ziemny)
  • agregaty prądotwórcze
  • zasilacze rezerwowe UPS
 • Obsługa serwisowa gwarancyjna i pogwarancyjna
 • Raporty oddziaływania na środowisko i uzyskiwanie decyzji
 • Finansowanie i uzyskiwanie dofinansowań