Pomagamy oczyszczalniom posiadającym komory fermentacyjne usprawnić biologię procesu produkcji biogazu: (i) dobieramy odpowiednie szczepionki mikroorganizmów, stymulatory wzrostu i ko-substraty, (ii) bilansujemy parametry procesu i diagnozujemy problemy procesowe (np. zaburzenia w strukturze mikroorganizmów), (iii) sprawdzamy możliwości zagospodarowania przefermentowanych osadów ściekowych.

Dla oczyszczalni nie posiadających komory fermentacyjnej prowadzimy testy sprawdzające biogazodochodowość osadów ściekowych i szanse na wybudowanie i wdrożenie takiej komory. W przypadku zadowalających rezultatów pomagamy w zdobyciu finansowania, a następnie uczestniczymy w projektowaniu i konstrukcji reaktorów.

Weryfikacja parametrów procesowych w działających komorach fermentacyjnych

 • weryfikacja jakości i ilości produkowanego biogazu
 • bilansowanie procesu (osad wstępny, zagęszczony, nadmiarowy, sucha masa, sucha masa organiczna, LTK, zasadowość, azot amonowy, czas zatrzymania)
 • badania parametrów fizyczno-chemicznych (s.m., s.m.o., zasadowość, ChZT, LTK – profil, oznaczanie stosunku C:N, N-NH4+, N-NO3, makro i mikroelemety, metale cieżkie)
 • analiza biologii procesu (oznaczenia całkowitej liczebności mikroorganizmów, badanie aktywności różnych grup fizjologicznych, analiza składu mikroorganizmów za pomocą metod metagenomowych)

Badanie substratów (osadów ściekowych) oraz produktów (cieczy pofermentacyjnej oraz osadów) na każdym etapie procesowym

 • badanie kaloryczności
 • analiza podstawowych parametrów fizyczno-chemicznych (w tym obecności metali ciężkich)
 • testy na obecność patogenów

Badanie biogazodochodowości (Biogazodochodowość)

 • symulacje produkcji biogazu w hodowlach okresowych
 • bilansowanie procesu (m.in. wydajność produkcji biogazu, jakość biogazu, czas zatrzymania, redukcja objętości osadów)

Dobór biopreparatów i symulacje technologii wzmacniania procesu produkcji biogazu

 • symulacje produkcji biogazu w hodowlach okresowych i ciągłych – optymalizacja procesu z dodatkiem różnych biopreparatów
 • bilans ekonomiczny zoptymalizowanego procesu (produktywność biogazu i metanu, ilość zredukowanej suchej masy osadu ściekowego, produktywność energii elektrycznej i cieplnej)