Oferujemy kompleksowe podejście do procesu produkcji biogazu z osadów ściekowych. Prowadzimy optymalizację parametrów procesowych w już działających komorach fermentacyjnych. Usprawniamy biologię procesu jak również rozwiązania techniczne (np. sposób mieszania, ko-generacja energii). Dla oczyszczalni nieposiadających komór fermentacyjnych prowadzimy badania biogazodochodowości i oferujemy analizę opłacalności budowy reaktorów oraz pomagamy w zdobyciu finansowania na rozwój infrastruktury.

Grupa WTP Biogas Service oferuje kompleksowe podejście do procesu produkcji biogazu z osadów ściekowych

oferowane usługi schemat

Oferujemy optymalizację parametrów procesowych w już działających komorach fermentacyjnych. Usprawniamy biologię procesu jak również rozwiązania techniczne (np. sposób mieszania, ko-generacja energii). Dla oczyszczalni nie posiadających komór fermentacyjnych prowadzimy badania biogazodochodowości i oferujemy analizę opłacalności budowy reaktorów oraz pomagamy w zdobyciu finansowania na rozwój infrastruktury

Optymalizacja produkcji biogazu z osadów ściekowych

  1. Weryfikacja parametrów procesowych w działających komorach fermentacyjnych
  2. Badanie substratów (osadów ściekowych) oraz produktów (cieczy pofermentacyjnej oraz osadów) na każdym etapie procesowym
  3. Badanie biogazodochodowości
  4. Dobór biopreparatów i symulacje technologii wzmacniania procesu produkcji biogazu

Projektowanie, modernizacja i konstrukcja komór fermentacyjnych oraz infrastruktury towarzyszącej

  1. Projektowanie nowych komór fermentacyjnych
  2. Modernizacja i rozbudowa istniejących obiektów
  3. Konstrukcja nowych komór fermentacyjnych
  4. Pozyskiwanie funduszy i optymalizacja finansowa