Kierownik Laboratorium Analitycznego Grupy WTP. Odpowiedzialna za analizę parametrów fizyczno-chemicznych substratów wykorzystywanych do produkcji biogazu, cieczy i osadów pozostałych po procesie fermentacji, wykonywanie badań biogazodochodowości, doboru ko-substratów, biopreparatów i suplementów fermentacji metanowej.