Ekspert ds. biopreparatów i suplementów. Doktorantka w Pracowni Analiz Skażeń Środowiska Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w badaniach struktury zespołu mikroorganizmów zaangażowanych w proces fermentacji metanowej. Współautor technologii HalloPrep i DigestPrep.