Ekspert ds. fermentacji osadów ściekowych. Doktorant w Pracowni Analiz Skażeń Środowiska Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w badaniach fizjologicznych i genetycznych mikroorganizmów zaangażowanych w proces fermentacji metanowej. Współautor technologii DigestPrep i LipoPrep.