Badania parametrów fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych prowadzimy w Laboratorium Aparaturowym Pracowni Analizy Skażeń Środowiska na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Do dyspozycji grupy WTP są:

 • analizator CHNS (Thermo Finnigan, Flash 1112 Series EA)
 • suszarka (Wamed, SUP 30G)
 • cieplarki laboratoryjne (Memmert, INB400)
 • piec muflowy do oznaczania suchej masy organicznej ( Donserv, LAC05/12)
 • wytrząsarki: (GFL, Typ 500, Biosan, PSU 20 i 20i)
 • inkubatory ( Pol-Eko Aparatura, CLN-180)
 • platformy magnetyczne do wytrząsania ( WTW, Oxi Top IS- 6 Var)
 • mierniki do pomiaru dziennej produkcji biogazu (Ritter, MGC-1V3.3 PMMA)
 • pH-metry ( Mettler Toledo, SerenMulti)
 • wagi ( Radwag, PS 600/C/2, 750.R1 i AS 220.R2 )
 • urządzenia do pomiarów BZT5 i ChZT (Marchery- Nagel, Nanocolor Vario Compact AVC 0115 i Nanocolor Vario 4)
 • spektrofotometry UV-VIS ( Shimadzu, UV 1800)
 • atomowa spektroskopia absorpcyjna ( TJA Solutions, AA Solaar M6 190 Spectrometer)
 • chromatografy gazowe i cieczowe (Waters, IC-PakTM Anion HC Column)
 • iofilizatory ( Azbil Telstar Technologies S. L.U., TelstarLyoQuest-85)
 • detektory do pomiarów jakości biogazu (Nanosens, DP-28)
 • wirówki ( Eppendorf, Centrifuge 5424R i MiniSpin)
 • łaźnie wodne (Biosan, WB-4MS)
 • mieszadła magnetyczne (Wigo, MS11HS)

Badania biogazodochodowości oraz symulacje procesu produkcji biogazu prowadzimy w hodowlach okresowych w reaktorach o obj. 1 dm3 (24 szt.) oraz ciągłych z wykorzystaniem reaktorów o obj. 2 dm3 (32 szt.), 5 dm3 (1 szt.), 40 dm3 (2 szt.), 200 dm3 (1 szt.) należących do firmy RDLS oraz w mobilnej komorze fermentacyjnej o obj. 1 m3 należącej do firmy Ecokube.