Koordynator prac B+R w Grupie WTP. Prezes zarządu spółki RDLS Sp. z o.o., adiunkt na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Biotechnolog środowiskowy specjalizujący się w opracowywaniu „szczepionek mikroorganizmów” oraz optymalizacji bioprocesowej i powiększaniu skali eksperymentów.